Stichting Molen Bavel

 

Stichting Molen Bavel                 

I Zakelijke gegevens:

Naam:                              Stichting Molen Bavel

RSIN:                               8587.38.843

Vestigingsadres:              Schoutenlaan 77 4854 AV  Bavel

Telefoonnummer:             06-10641187

Emailadres:                      stichting@molenbavel.nl

Website:                            www.molenbavel.nl

Facebook:                         https://www.facebook.com/molendehoopbavel/

Twitter:                              @KorenmolenB

Kamer v Koophandel:        71498087

Bankrekening:                   Rabobank Breda NL38 RABO 0329 538 829

Monumentstatus:               Rijksmonument nummer: 30490

 

II Doel Stichting Molen Bavel

Bij akte van maandag 23 april 2018, , heeft formele oprichting plaatsgevonden, en is er een onafhankelijk stichtingsbestuur gevormd.

Vanwege terugtreden per 08-01-2018 van de familie Van Riel bij de exploitatie van Party-restaurant Koren Molen Bavel heeft dit ook gevolgen voor de monumentale Korenmolen De Hoop uit Bavel.Zowel het horeca-onroerend goed als de Korenmolen zijn eigendom van de familie Van Riel. Het object Korenmolen is verliesgevend. Door het terugtreden in de exploitatie van het horecadeel zal het niet meer mogelijk zijn om deze kosten voor de Korenmolen te blijven dragen. Om voortbestaan van de Korenmolen ook voor de toekomst te waarborgen heeft de familie besloten dit onroerend goed (om niet) af te staan aan Stichting Molen Bavel.

 

III Samenstelling bestuur Stichting Molen Bavel

Voorzitter:                      Frank van Beijsterveldt

Secretaris:                     Ton Meesters

Penningmeester:           Jaco Spa

Activiteiten                     Carla (P.C.M.A.) Verdaas

Communicatie                Marianne Meijers

Beheer molen                 Mark Heutink

Algemeen Lid                 Carla (P.C.M.A.) Verdaas

Algemeen Lid                  Ellen (P.J.M.) van Kuijk

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Molen Bavel. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Verwezen wordt naar de stichtingsakte.

Molenaars Mark Heutink en Tony Hop

Stichting Molen Bavel is er trots op in Mark en Tony een gedreven molenaar te hebben die het ambacht van molenaar in onze Bavelse Molen uit wil blijven oefenen. Een maalvaardige molen is daarvoor een eerste vereiste.

Onderhoud van de molen

Jac Verdaas, Ad Vermijs, Hans Engelvaart