Stichting Molen Bavel                 

Zakelijke gegevens:

Naam:                      Stichting Molen Bavel
RSIN:                      8587.38.843
Vestigingsadres:           Schoutenlaan 77,  4854 AV  Bavel
Telefoonnummer:            +31610641187
Emailadres:                stichting@molenbavel.nl
Website:                   www.molenbavel.nl
Facebook:                  https://www.facebook.com/stichtingmolendehoopbavel
Kamer v Koophandel:        71498087
Bankrekening:              Rabobank Breda NL38 RABO 0329 538 829
Monumentstatus:            Rijksmonument nummer: 30490

 

Bij akte van maandag 23 april 2018, heeft formele oprichting plaatsgevonden, en is er een onafhankelijk stichtingsbestuur gevormd.

Vanwege terugtreden per 08-01-2018 van de familie Van Riel bij de exploitatie van Party-restaurant Koren Molen Bavel heeft dit ook gevolgen voor de monumentale Korenmolen De Hoop uit Bavel. Zowel het horeca-onroerend goed als de Korenmolen zijn eigendom van de familie Van Riel. Het object Korenmolen is verliesgevend. Door het terugtreden in de exploitatie van het horecadeel zal het niet meer mogelijk zijn om deze kosten voor de Korenmolen te blijven dragen. Om voortbestaan van de Korenmolen ook voor de toekomst te waarborgen heeft de familie besloten dit onroerend goed (om niet) af te staan aan Stichting Molen Bavel.

 

Samenstelling bestuur Stichting Molen Bavel

Voorzitter:                Frank van Beijsterveldt
Secretaris:                Ton Meesters
Penningmeester:            Jaco Spa
Activiteiten               Rian van Riel
Communicatie               Marianne Meijers
Algemeen Lid               Carla Verdaas
Algemeen Lid               Ellen van Kuijk

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Molen Bavel. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Verwezen wordt naar de stichtingsakte.

Onderhoud van de molen

Jac Verdaas, Ad Vermijs, Hans Engelvaart

Onderhoud website

Dick van Craaikamp.