Stichting Molen Bavel

Stichting Molen Bavel                 

I Zakelijke gegevens:

Naam:                              Stichting Molen Bavel

RSIN:                               8587.38.843

Vestigingsadres:              Schoutenlaan 72 4854 AX  Bavel

Telefoonnummer:             06-10641187

Emailadres:                      stichting@molenbavel.nl

Website:                            www.molenbavel.nl

Facebook:                         https://www.facebook.com/molendehoopbavel/

Twitter:                              @KorenmolenB

Kamer v Koophandel:        71498087

Bankrekening:                   Rabobank Breda NL38 RABO 0329 538 829

Monumentstatus:               Rijksmonument nummer: 30490

 

II Doel Stichting Molen Bavel

Vanaf 01-01-2018 zijn voorbereidingen getroffen om Stichting Molen Bavel op te richten. Bij akte van maandag 23 april 2018, , heeft formele oprichting plaatsgevonden, en is er een onafhankelijk stichtingsbestuur gevormd.

Vanwege terugtreden per 08-01-2018 van de familie Van Riel bij de exploitatie van Party-restaurant Koren Molen Bavel heeft dit ook gevolgen voor de monumentale Korenmolen De Hoop uit Bavel.

Zowel het horeca-onroerend goed als de Korenmolen zijn eigendom van de familie Van Riel. Het object Korenmolen is verliesgevend. Door het terugtreden in de exploitatie van het horecadeel zal het niet meer mogelijk zijn om deze kosten voor de Korenmolen te blijven dragen.

Om voortbestaan van de Korenmolen ook voor de toekomst te waarborgen heeft de familie besloten dit onroerend goed (om niet) af te staan aan Stichting Molen Bavel.

Doel van de Stichting is:

 • Het verwerven van het onroerend goed “Molen”
 • Opstellen van onderhoudsplan en renovatieplan
 • Verwerven van gelden om dit uit te voeren
 • Koren Molen opnieuw in werking te krijgen als Korenmolen

 

Molenaar Mark Heutink:

Stichting Molen Bavel is er trots op in Mark een gedreven molenaar te hebben die het ambacht van molenaar in onze Bavelse Molen uit wil blijven oefenen. Een maalvaardige molen is daarvoor een eerste vereiste.

Culturele ANBI-status is aangevraagd

III Samenstelling bestuur Stichting Molen Bavel

 1. a) Namen en functies:

Voorzitter:                       Jac (J.J.M.) van Gils

Secretaris:                      Rian (M.A.P.T.) van Riel

Penningmeester:            Mark (M.) Heutink

Algemeen Lid:                Carla (P.C.M.A.) Verdaas

Algemeen Lid:                Ellen (P.J.M.) van Kuijk

Algemeen Lid                 Marjorie (M.J.M.T.)Theeuwes

Algemeen Lid:                Ton (A.H.P.M.) Meesters

 

 1. b) Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Molen Bavel. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Verwezen wordt naar de stichtingsakte.

 1. c) Werkgroepen

Het stichtingsbestuur kan werkgroepen instellen waarin ook niet-bestuursleden kunnen participeren. Ze functioneren onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. Met vermelding (T) is de trekker van de werkgroep aangeduid. Bij het instellen van dit beleidsplan waren onderstaande werkgroepen actief.

 

1) Vrienden van de Bavelse Molen

Op verzoek en initiatief van het Stichtingsbestuur is een werkgroep Vrienden van de Bavelse Molen samengesteld. Belangrijkste taak van deze groep is via allerlei activiteiten Bavel en omgeving warm maken voor geld wervende activiteiten ten behoeve van Stichting Molen Bavel. Om een gezonde financiële basis te creëren waarop de Stichting haar doelstelling kan bereiken.

De financiële verantwoordelijkheid ligt bij de penningmeester van Stichting Molen Bavel

Leden per 1-12-2018:

 • Ad Vermijs; Anton van Dierendonk; Carla Verdaas; Jac van Gils; Liesbeth de Jong; Mark Heutink; Marjorie Theeuwes; Petra Snepvangers; Rian van Riel (T); Teun Gooijers

 

2) Werkgroep Certificaten

 • Marjorie Theeuwes, Rian van Riel (T), Toine Jansen, Jeroen Smulders en René de Lange

 

3) Werkgroep Onderhoud en Renovatie

 • Jack Verdaas, Mark Heutink (T), Ton Meesters

 

4) Werkgroep Promotie en Communicatie

 • Jac van Gils (T), Liesbeth de Jong , Marjorie Theeuwes

 

5) Bestuur Stichting Molen Bavel

Mark Heutink

Mark Heutink

Marjorie Theeuwes

Marjorie Theeuwes

Carla Verdaas

Carla Verdaas

Ellen van Kuijk

Ellen van Kuijk

Jac van Gils

Jac van Gils

Ton Meesters

Rian van Riel

Rian van Riel

6) Werkgroep Stichting Molen Bavel

Ad Vermijs

Ad Vermijs

Jeroen Smulders

Jeroen Smulders

Jack Verdaas

Liesbeth de Jong

Liesbeth de Jong

Toine Jansen

Toine Jansen

René de Lange

René de Lange

Anton van Dierendonk

Anton van Dierendonk

Petra Snepvangers

Petra Snepvangers

Teun Gooijers

Teun Gooijers