Donateurs

DANK AAN JULLIE ALLEN NAMENS HEEL BAVEL

Sinds begin 2018 zijn er tal van mensen, organisaties en bedrijven opgestaan om het Molenproject financieel, materieel, met denkwerk, met arbeidskracht etc etc te ondersteunen. Hieronder een kleine opsomming. Weet daarbij dat de dank van Bavel en ons onmetelijk groot is. De toekomst van ons Rijksmonument Korenmolen De Hoop is mede door jullie (hoe klein, hoe groot je bijdrage ook was) veiliggesteld.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

DIAMANT
– Molenfonds van De Hollandsche Molen
– Gemeente Breda
– Prins Bernhard Cultuurfonds
– Bavel OnderneemT

GOUD
– Rabobank Breda
– Rotary Breda
– Keukenvernieuwers
– Anoniem

ZILVER (jaarlijks)
– Lussenburg Advies
– BeautyWorks
– Jumbo Hoogkamer De Burcht

BRONS (jaarlijks)
– MH (Henk) van Gils
– De Marijn Sierbestrating
– Ankie Koeken
– A. Van Gestel
– KLASSE koffers en tassen
– XL Merckx
– Ad Vermijs
– Ella van Ham
– Henk en Leandra Moonen-Durville
– Richard en Katja Verbogt
– Wilma van Bavel
– Rian van Riel
– Kees en Marion Geerts-Pellis
– Petra Snepvangers
– Jac en Marja van Gils
– Jordy van Kuijk
– Liesbeth en Willem de Jong
– Tosca en Frans Schoot
– Frans Saeijs

SPONSORACTIES
– Bavel Fiets Om
– Albert Heijn Bavel oa de Statiegeldactie
– Bavel Golft
– Tennisclub Bavel
– OBS De Toermalijn
– KBS De Spindel
– Historische Kilometer door Toine en Jack
– Vereniging Dorp Bavel, Vlaggenactie
– Acteurs en medewerkers aan de Eenakterfestivals in 2018 en 2019
– Koren op de Molen. Dank aan de koren Pop-Up, B-Vocals, Ambicius, solisten Carl en Jeffrey en alle anderen
– DJ’s en alle andere medewerkers aan Gouwe Ouwe in 2018 en 2019
– Medewerkers aan en bezoekers van het Wiekenbal in 2018
– Kunst- en diensten-veiling in dec 2018. Alle kunstenaars die kunstwerken en dienstverleners die diensten belangeloos ter beschikking stelden en natuurlijk de mensen die er verder aan meewerkten
– Rikken voor Nieuwe Wieken. Dank aan deelnemers en organisatoren Fons en Kitty
– Sinterklaas draait door. Bingo met en door o.a. Sjef en Bram en anderen zoals het Mades Meezingkoor. Dank.

ALLE ANDERE DONATEURS/ONDERSTEUNERS/VRIJWILLIGERS

Ben en Jose van Kuijk, Piet van der Linden, Jack en Thea Voeten, Toos en Toine Jansen, Carla en Jack Verdaas, Eric Janse, Graumans Adviesburo, Ton Meesters, Els van Arendonk, Astrid en Frans van de Werff, Frans van Gorp, Arnoud Klep, Fred Ketelaars, Komkommerin, Gideon Terlouw, Jo van Gestel-van Leijten, Tony van der Lee, Hans en Miep Engelvaart, Party restaurant Korenmolen De Hoop, Jeroen Bruijns, W. Dielemans, LJJ Posthumus, JJM Roovers, Springer en Van Steen, Technotext, Helga van de Laar, Corien Nabbe, Joke Oomen, Jac en Ria Gooijers, Toos en Menno Immenga, Jan Lijffman, Van Disseldorp de echte bakker, Piet van der Linden, Kapper Anton, C. Van Oosterhout, Liesbeth en Martin de Hoon, Teun Gooijers, Chiem en Amy van Amelsfort, Loek Koenen, Jean-Pierre Teunissen, Van de Avoird Trayplant, JWAM Teunissen, Anneke Kimmel, Yvon van Steen, MAGC Kimmel, JFJ Kuijl, Anke en Ad Aarts, Caroline van Gils, Lody Peeters, Heemkundekring Paulus van Daesdonck, IEA de Visser, Rachel Moonen, Tony Milano, Eric Voeten bestratingen, Ad Bastiaansen, Primera Roelands, Willem Oomen, MCM Swinkels-Clocquet, Jan Meeren, Ricardo’s MagicShow, Tony Hop, Hans Ros, René de Lange etc etc.

Als laatste maar zeker niet de minste; Groep Vrienden van de Molen. Zij hebben vanaf het allereerste begin klaar gestaan om ons project aan het rollen te krijgen, ze hebben er vanaf het begin in geloofd (soms tegen het sentiment in); ze hebben ons vanaf het begin met raad en vooral daad bij gestaan. Speciale dank daarom aan Ad Vermijs, Anton van Dierendonck, Jack Maas, Liesbeth de Jong-Smeekens, Marjorie Theeuwes, Michael Martens, Petra Snepvangers, Teun Gooijers, Toine Jansen

Mogelijk en waarschijnlijk zijn we nog namen vergeten. Grote excuses daarvoor. De ondersteuning voor ons project NIEUWE WIEKEN VOOR DE MOLEN was overweldigend!!! Dank daarom expliciet bij deze ook aan allen die in de schaduw hun bijdrage verleend hebben.

Bestuur Stichting Molen Bavel,

Jac van Gils (voorzitter)
Rian van Riel (Secretaris)
Mark Heutink (Pennigmeester)
Carla Verdaasdonk
Ton Meesters
Ellen van Kuijk
Ad Vermijs